28 Նոյեմբերի 2023թ. 14:54

Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ գրագողության դրվագ N27

ատենախոսության էջ N253 փոխառված է առանց հղումի
1

 

1

Փոխառված է` ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ  БОГОСЛУЖЕБНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МДС 11-17.2004

Սկզբնաղբյուրը այստեղ

Ծանոթագրություն` աղբյուրը ներառված չէ ատենախոսության գրականության ցանկում: