Գագիկ Գալստյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ գրագողության դրվագ N30

ատենախոսության էջ N259 փոխառված է առանց հղումի
1 1

Փոխառված է`Современные российские добавки для получения бетонов с высокими эксплуатационными свойствами Ю.Д. Чистов, В.В. Левшин

Սկզբնաղբյուրը այստեղ

Ծանոթագրություն` աղբյուրը ներառված չէ ատենախոսության գրականության ցանկում: