22 Սեպտեմբերի 2023թ. 6:28

Ինչպես հայկական հեծելազորը գրեթե կասեցրեց Մակեդոնացու առաջխաղացումը դեպի Արևելք

Հազարամյակների ընթացքում հայկական բանակը Մերձավոր Արևելքի ամենամարտունակ բանակներից մեկն է եղել։ «Սա Հայաստանն է» շարքի հեղինակներ Կարեն Բալայանն ու Հովհաննես Հակոբյանը նախագծի հերթական շարքում ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ պատմական էքսկուրս են կատարել հին ժամանակներ՝ պատմելու համար անցյալի վառ հաղթանակների մասին։

Զորանամակը Մեծ Հայքի ռազմական ուժերի քանակի և դասակարգման մասին պետական վավերագիր կամ ուրույն հրովարտակ է։ Գործադրվել է Մեծ Հայքում մինչև հայ Արշակունիների անկումը։ Կազմվել է քառաբաժին բոլորակ աղյուսակի ձևով` ըստ Մեծ Հայքի չորս կուսակալ զորավարժությունների (Հյուսիսային, Հարավային, Արևելյան և Արևմտյան դռների)։

Յուրաքանչյուր բաժնում դասվել են 21 կամ 22 նախարարություն` նշելով նրանց յուրաքանչյուրի զորքի քանակը։ Ըստ մեզ հասած զորանամակի՝ Արշակունիների օրոք հայոց զորքի ընդհանուր թվաքանակը եղել է 124 հազար մարտիկ, որից 84 հազարը կազմել է նախարարական կամ սեպուհական, իսկ 40 հազարը՝ արքունի և մարզպետական գնդերը։ Արտաքին վտանգների ժամանակ նախարարներն իրենց զինվորական ուժերը գումարել են զորանամակով սահմանված զորաթևում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում հայոց արքայի կամ սպարապետի հրամանով օգնում են այս կամ այն զորաթևին։

Մենք, որպես կանոն, միշտ հաղթել ենք ոչ թե քանակով, այլ հմտությամբ։
Read more: https://armeniasputnik.am/video/20171002/8872754/armenia-banak-hecelazor.html